C++有趣程序14、15、16合集
本文最后更新于 473 天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

C++有趣程序14——确定生日

功能:问五次问题即可猜出你的生日在哪一天(注:只是哪一天,不是那一个月。)

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
  int date = 0; // Date to be determind
  char answer;
 
  // Prompt the user for Set 1
  cout << "Is your birth date in this set ?" << endl;
  cout << "16 17 18 19\n" <<
      "20 21 22 23\n" <<
      "24 25 26 27\n" <<
      "28 29 30 31"  << endl;
  cout << "Enter N for No and Y for Yes: ";
  cin >> answer;
 
  if (answer == 'Y')
    date += 16;
 
  // Prompt the user for Set 2
  cout << "Is your birth date in this set ?" << endl;
  cout << " 8 9 10 11\n" <<
      "12 13 14 15\n" <<
      "24 25 26 27\n" <<
      "28 29 30 31"  << endl;
  cout << "Enter N for No and Y for Yes: ";
  cin >> answer;
 
  if (answer == 'Y')
    date += 8;
 
  // Prompt the user for Set 3
  cout << "Is your birth date in this set ?" << endl;
  cout << " 1 3 5 7\n" <<
      " 9 11 13 15\n" <<
      "17 19 21 23\n" <<
      "25 27 29 31"  << endl;
  cout << "Enter N for No and Y for Yes: ";
  cin >> answer;
 
  if (answer == 'Y')
    date += 1;
 
  // Prompt the user for Set 4
  cout << "Is your birth date in this set ?" << endl;
  cout << " 2 3 6 7\n" <<
      "10 11 14 15\n" <<
      "18 19 22 23\n" <<
      "26 27 30 31"  << endl;
  cout << "Enter N for No and Y for Yes: ";
  cin >> answer;
 
  if (answer == 'Y')
    date += 2;
 
  // Prompt the user for Set 5
  cout << "Is your birth date in this set ?" << endl;
  cout << " 4 5 6 7\n" <<
      "12 13 14 15\n" <<
      "20 21 22 23\n" <<
      "28 29 30 31"  << endl;
  cout << "Enter N for No and Y for Yes: ";
  cin >> answer;
 
  if (answer == 'Y')
    date += 4;
 
  cout << "Your birth date is " << date << endl;
 
  return 0;
}

C++有趣程序15——回文串判定

功能:输入一串英语字符,判断其是不是回文串。

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{ 	
  char s[100];	
	int i,j,n;	
	printf("输入字符串: \n");	
	gets(s);	
	n=strlen(s);	
	for(i=0,j=n-1;i<j;i++,j--)	
	if(s[i]!=s[j]) 		break;	
	if(i>=j) 		printf("是回文串\n");	
	else 		
	printf("不是回文串\n");	
  return 0;
}

C++有趣程序16——关机!!!

一个简短的程序,看上去很像关机程序,但不会将电脑关机。(运行了就知道了)

#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;
int main()
{ 
	cout<<"OK~~~~~~啊偶..................................................."<<endl; 
	system("shutdown -s -t");
	return 0;
}

本次的有趣程序分享就到这里啦!欢迎大家评论哦!

版权声明:本文为博主Zhang, Xuheng原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接: https://nth.ink/cpp/P835.html

(广告由我们的赞助商提供,内容与本站无关)
暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇